Anatóliai beglerbég


Rumélia volt a törökök európai hódításának bázisa, élén beglerbég állt. Musztafa sah, Timurtas pasa anatóliai béglerbég, továbbá Mohame.

Mialatt a keresztények Esztergomot vívták, a budai Szófi Szinán pasa és Lala Mohammed anatóliai béglerbég, aki mint a nagyvezír helyettese szintén Budán. Anatóliai beglerbég szóhoz. Lala (Lalla) Mohamed pasa: budai beglerbég. Mehmed pasa: budai beglerbég, előtte szendrői szandzsákbég.

Amint az anatóliai sereg a beglerbég elestét látta, szétszóródott. Mihelyt a ruméliai sereg és az akindzsik megpillantották az anatóliai hadosztály rendetlen. Korábban janicsáraga, anatóliai beglerbég, ruméliai beglerbég.

Ajdin tartományban fekvő Güzelhiszár egyik régi. Khadim Ali budai béglerbég, mint a 3. Sőt Lütfi pasát is kinevezték. Malkocoglu:Lütfi pasa? Nasuh Efendi:Már a díván tagja.

Anatóliai beglerbég

De ennek kivételesen örülök,mert ő rendet rakhat a. Lala Mehmed anatóliai beglerbég és Mahmúd aleppói beg- lerbég csapatai képviselték az ázsiai vilájeteket. A július 23-án elinduló oszmán had július 25- től. Felbőszül az anatóliai beglerbég a „gyaurok" pimaszságán. Közben megérkezett Mahmud anatóliai beglerbég is Mohács környékéről, illetve a portugál származású Ali Portuk mérnök már felállította az.

A nagyvezírnek alárendelt ruméliai beglerbéghez a birodalom európai, az anatóliai beglerbéghez a kisázsiai területek tartoztak. Belgrád védője és mások is telhisz-íróként tűnnek. Mynden begglerbegymnek meg paranchyoltam hogy ew. Tekei szandzsákban működő Ferhád is a. A következő napon Ibrahim anatóliai beglerbég is rohamot rendelt el.

Istvánffy szerint a törökök három- Esztergomhoz ért csapataival, és a város túlsó (északi). A ruméliai beglerbég pedig Mustafa Paşa. Kezet csókoltak Szelimnek, majd elment.

Canfeda: Szultánám. Miért nem engedelmeskedik az anatóliai beglerbég ? Azt hiszi talán, még mindig az apám a szultán? Biztosíthatlak, fényes tekintetű padisah, Allah növessze.

Anatóliai beglerbég

Az európai (ruméliai). Mahmud Cselebi A szultán sógora, Halil pasa nagyvezír fivére. Később hatalmas. Hunyadi foglyul ejtette a hosszú hadjáratban.

Anatóliai beglerbég

Karamán-oğlu lázadói túlságosan sok erőnket kötik le Aksaray környékén, fényes tekintetű padisah! Az anatóliai beglerbég sötét tekintettel ingatta a fejét. Amikor felharsantak a harci dobok az anatóliai beglerbég sátra mellett, már legalább kétezer válogatott janicsár igyekezett útját állni a lavinaként rájuk zúdulók.

Kara-Dzsál anatóliai beglerbég és Seháb ed Dihn ruméliai beglerbég irányította. A harmadik hadoszlop már korábban elszakadt a főseregtől.

Uluyca beglerbég parancsára aztán önkéntes madzsuk harcosok temették be. Itt van már Sztambulban az anatóliai beglerbég, a bagadai szaltán és Gyptom.