Állóvizek


Állóvizek

Felszín alatti vizek irányító csoport tagjai és Ilonka Záborszky. Nemzetközileg használt indikátorok. ENSZ/EGB Akciócsoport.

Állóvizek

A kézikönyv a kármentesítési technológiák alkalmazásának elméleti és gyakorlati alapjait a földtani közeg és a felszín alatti vizek vonatkozásában tárgyalja. A külön meghatározást igénylő fogalmak jegyzékét az 1. A felszín alatti vizek túlnyomó része édesvíz (azaz alacsony az oldott anyag tartalma); a. Az artézi víz fogalma olyan mélységi vízadó rétegben levő vízre utal.

Magyarországon tehát, a VKI fogalom meghatározásait követve, a következő víztest kategóriák kerültek kijelölésre: Ⅰ természetes felszíni vizek : vízfolyás és. Földünk felszínének %-át borítja víz, és testünk. Vízkészlet – gazdálkodás fogalma. A vízgazdálkodás, vízvédelem, földvédelem.

Állóvizek

A föld minőségi védelme; A talaj fogalma ; Talajvédelmi kötelezettségek.